เคซีนโปรตีนช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี
สำหรับผู้ที่อยากสร้างกล้ามเนื้อ ในช่วงเวลาที่ควบคุมน้ำหนัก เราจะสูญเสียกล้ามเนื้อไปด้วย การกิน เคซีนโปรตีนจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อที่มีอยู่ไม่ให้สูญเสียไป

Casein Protein คือโปรตีนที่พบได้ในน้ำนมเท่านั้น ดังนั้น นมจึงมีส่วนสำคัญในการควบคุมมวลกล้ามเนื้อได้เ)นอย่างดี นอกจากนั้น เคซีน ยังมีประดยชน์ด้านอื่นๆอีกดังนี้

ช่วยลดไขมัน
เนื่องจาก เคซีน (Casein ) เป็นโปรตีนที่อุดมไปด้วย แคลเซี่ยมสูง จึงส่งผลดีต่อการลดไขมัน สำหรับคนที่พยายามลดไขมันส่วนเกินอยู่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับประทานปริมาณโปรตีนให้เพียงพอ เพระโปรตีนจำเป็นต่อการสร้างมวลกล้ามเนื้อ ดังนั้น เคซีน (Casein ) จะช่วยให้ร่างกายของเราได้รับโปรตีน และ เคลเซี่ยมในปริมาณที่เพียงพอในเวลาเดียวกัน

ดังนั้นเคซีนโปรตีน จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการสร้างมวลกล้ามเนื้อและลดจำนวนไขมันส่วนเกิน ไปถึงเป้าหมายได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น
ตัวอย่างการรับประทานโปรตีนสำหรับเพิ่มกล้ามเนื้อ
ทานโปรตีนอย่างน้อย 2 g / น้ำหนักตัว 1 กิโล
แบ่งโปรตีนออกเป็น 4-6 มื้อต่อวัน, ปริมาณโปรตีนต่อมื้อเท่าๆ กัน
แต่ละมื้อห่างกันประมาณ 3-4 ชม

Tag :: nutrition
September 18, 2018 cyclinghub 0 Comment