ค่า FTP หรือ Functional Threshold Power เป็นค่าสำคัญสำหรับการฝึกซ้อมจักรยานด้วยวัตต์หรือพาวเวอร์มิเตอร์ ซึ่งก็มีวิธีการหาค่านี้อยู่มากมาย ทั้งทางห้องปฎิบัติการ และวิธีง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การขี่เต็มที่ 20 นาที แล้วนำค่าวัตต์ที่ได้มาคำนวนออกมา รองลงมาก็คือการทดสแบแบบปั่นเต็มที่แล้วเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ และวิธีที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุดแต่ถูกใช้ในระดับนักกีฬาชั้นสูงมากที่สุดคือ การปั่นหนึ่งชั่วโมงแล้วนำค่านั้นมาเป็น FTP ที่น่าจะแม่นยำที่สุดตามนิยาม

 

อย่างไรก็ตาม การทดสอบด้วย การปั่นเต็มที่ 20 นาที ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด(จนมีแสดงผลการปั่นในไมล์จักรยาน Garmin และค่ายอื่นๆ) มักจะได้ผลที่ไม่แม่นยำเท่าที่ควร เนื่องจาก การปั่นแบบนี้มีแนวโน้มที่จะได้ค่า FTP สูงเกินจริง เมื่อนำไปเข้าตารางฝึกซ้อม จะได้ความหนักและความเข้มข้นของโปรแกรมที่มากเกินไป อาจส่งผลกเสียได้ในนักปั่นที่มีตารางซ้อมเข้มมากๆ เหตุผลสำคัญก็คือ หากค่าที่ได้ใน 20 นาทีนี้ เกิดจากการปั่นที่เแลี่ยแรงไม่ราบเรียบ มีการใช้แรงจากระบบพลังงานแบบ อะแนโรบิคเข้ามาช่วยเค้นผสม ก็จะเกิดผลค่าวัตต์ที่สูงกว่าจริงได้ รวมถึงหากค่านี้ได้จากการปั่นที่มีการระเบิดพลังบ่อยๆเช่น การไต่เขาแบบดุเดือด หรือ การขี่แบบไครทีเรียม ตลอดจน การขี่ที่เน้นผลิตพลังวัตต์มากๆในเวลาไม่นานเกินไป นักปั่นคนนั้นก็จะได้ค่าวัตต์ที่สุงกว่าจริงเมื่อเทียบกับการปั่นหนึ่งชั่วโมง ซึ่งส่งผลให้ได้ค่า FTP สูงเกินไปด้วย

 

ดังนั้น จึงมีการศึกษาโดยกลุ่มผู้ฝึกสอนของ TrainingPeak พบว่า การนำสูตรการปั่นเต็มที่ 30 านที ที่เคยใช้ในการทดสอบหา LTHR (Lactate Threshold Heart Rate) มาใช้ จะได้ค่าวัตต์ที่แปลงมาเป็น FTP ได้ใกล้เคียงค่าจริงมากกว่า เพราะ ลดโอกาสที่จะเกิดการระเบิดพลังให้น้อยลง ให้ได้ค่าวัตต์ที่นิ่งขึ้น ซึ่งเหมาะกับนักปั่นที่เพิ่งเริ่มสัมผัสกับวัตต์แรกๆมากกว่า

โดยมีขั้นตอนดังนี้

วอร์มอัพ ตามปกติให้ร่างกายพร้อม

ปั่นเแลี่ยแรงเต็มที่ในระยะเวลา 30 นาที

10 นาทีแรก ไม่นำค่ามาใช้

20 นาทีสุดท้ายนำค่า Normalized Power (NP) มาคูณด้วย 0.95

 

นอกจากได้ค่า FTP ที่แม่นยำขึ้น เรายังได้ค่า LTHR (ค่าหัวใจเฉลี่ย 20 นาทีสุดท้าย) มาใช้อีกด้วย ซึ่งนำมาเทียบโซนความเข้มข้นแล้ว จะได้โซนที่แม่นยำกว่าการเทียบสัดส่วนกับ maxHR ที่คุ้นเคยกัน

Tag :: Training
March 17, 2023 cyclinghub 0 Comment