เอาใจสาวๆกันกับ GARMIN HRM-Fit ที่ถอดเอาฟีเจอร์ระดับเดียวกับ GARMIN HRM PRO-Plus ซึ่งใช้รูปแบบการจับอัตราการเต้นของหัวใจด้วยการตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) และส่งสัญญาณไร้สายไปยังอุปกรณ์ที่แสดงและบันทึกข้อมูล โดยสิ่งที่แตกต่างคือ HRM-Fit ออกแบบมาสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ ไม่ได้สวมใส่ด้วยสายคาดอกแบบเดิม แต่ ตัวเซ็นเซอร์วัด สามารถนำไปคลิปติดกับสปอร์ตบราได้โดยตรง

นอกจากความสามารถในการวัดชีพจรเพื่อการออกกำลังกาย HRM-Fit ยังเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆที่น่าสนใจมากเช่น ตัว HRM-Fit สามารถบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายใยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นๆ และเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชั่น Garmin Connect เพื่อบันทึกค่านั้นเก็บไว้ได้ ยิ่งถ้าใช้งานร่วมกับนาฬิกาและอุปกรณ์ Garmin ที่รองรับ คุณสามารถเริ่มการออกกำลักายและออกห่างจากอุปกรณ์เหล่านั้นได้ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกเอาไว้ในตัว HRM-Fit และดาวน์โหลดมารวมกันในภายหลัง ซึ่งข้อมูลที่บันทึก ไม่ได้มีเฉพาะค่าชีพจรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการนับก้าว ขนาดก้าว การลอยตัว และ สัมผัสพื้นระหว่างวิ่ง หรือแม้แต่ ค่ากำลัง(วัตต์) ที่ใช้วิ่ง  นอกจากนี้ ยังช่วยเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลการวิ่งในร่มได้อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.garmin.com/th-TH/p/1132094?utm_source=APAC&utm_medium=email&utm_campaign=th-TH%20Delivery%2C%20APAC-apacmar11642-2024227-hrm-fit

March 14, 2024 cyclinghub 0 Comment