เรื่องราวของการเปิดตัวจักรยานใหม่ ที่เราไม่ได้เอาเค้ามาเล่า แต่ การเปิดตัวครั้งนี้ สะท้อนหลายอย่ายง ทิศทางของจักรยาน กำลังจะเปลี่ยนอีกครั้งหรือไม่?

Apple Podcast : https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://podcasts.apple.com/us/podcast/cycling-hub-thailand/id1483009371&ved=2ahUKEwjFyYLbsMiGAxVn3TgGHaXDB5EQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw1yWMAIApB0MNKHWI_y7i5C

Spotify : https://open.spotify.com/episode/26IpxnnoQ3aMvXzNDlYYVB

June 7, 2024 cyclinghub 0 Comment