ปี 2563 ถือเป็นปีหนึ่งที่จะถูกบันทึกเอาไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกอย่างแน่นอน เพราะความเปลี่ยนแปลงของทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นจากการมาของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทุกวงการ ซึ่งก็แน่นอนครับว่า รวมถึงวงการกีฬาจัรกยานของเราด้วย ลองมาฟังบทสัมภาษณ์พิเศษ เรื่องราวในฤดูกาลที่ไม่ปกติ มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และข้างหน้าต่อไป จะเป็นอย่างไร

มาฟังกันได้เลยแบบต่อเนื่อง 2 ตอนติดครับ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

Tag :: Thailand
September 23, 2020 cyclinghub 0 Comment