สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็ได้วาระเวียนมาจนครบสมัยของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม หัวเรือใหญ่ที่ขับเคลื่อนกีฬาจักรยานของประเทศไทย ซึ่งผลจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ คะแนนเสียงของสโมสรสมาชิกที่เข้าทำการลงคะแนนก็ยังคงมอบความไว้วางใจกับ “ซุปเปอร์หมึก คึก 5G) ฉายาของ พลเอกเดชา เหมกระศรี เป็นสมัยที่สอง ติดต่อกัน

เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของกีฬาจักรยานในช่วงระยะเวลา 5 ปีหลังสุดมานี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายและการควบคุมทิศทางของท่านนายกฯ ที่ผลักดันสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในวงการจักรยานไทยแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่การเริ่มต้นถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้งระดับนานาชาติและระดับประเทศ, การสร้างผู้ตัดสินใหม่ๆที่มีความเป็นสากลมากขึ้น, การส่งผู้ตัดสินเข้ารับการอบรมและสอบผู้ตัดสินนานาชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึง การสร้างทีมจักรยาน UCI ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาโครงสร้างกีฬาจักรยานเพื่อความเป็นเลิศ ร่วมกับการสนับสนุนกีฬาจักรยานในระดับมวลชันทั้งทางตรงของสมาคมฯที่จัดกิจกรรมควบคู่ไปด้วย และทางอ้อมผ่านการเข้าทำการควบคุมคุณภาพของงานจักรยานระดับสมัครเล่นอย่างใกล้ชิด แทนที่จะทำการ”รับรอง” แต่เพียงอย่างเดียวดังเช่นอดีตที่เคยเป็นมา

ทั้งนี้ โจทย์ในอนาคตต่อไป เป็นก้าวของการต่อยอดฐานที่เริ่มสร้างขึ้นอย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้ว พวกเราในฐานะของคนรักในจักรยาน  มาติดตามและให้กำลังใจ เพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงยิ่งขึ้น ยากยิ่งขึ้น และ มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่า ไม่ใช่เพียงหนึ่งภาคส่วนที่สามารถขับเคลื่อนไปได้ แต่หมายถึง “คนจักรยาน” ทั้งหมดที่สามารถเป็นหนึ่งในข้อต่อโซ่ ที่ฉุดให้วงการนี้ เคลื่อนที่ไปข้างหน้าผ่านเส้นทางที่สุดหินได้ด้วยกัน

Tag :: Thailand
March 23, 2020 cyclinghub 0 Comment