ในการปั่นจักรยาน เราจำเป็นต้องใช้พลังงานมาก โดยเฉพาะการปั่นจักรยานระยะทางไกล อาหารและการโหลดอาหารจึงมีความจำเป็นกับนักปั่นมาก
การโหลดอาหารสำหรับนักปั่นควรจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ

ช่วงก่อนปั่น
เน้นแป้ง อาหารพวกที่เป็นคาร์โบไฮเดรต ไม่กินอาหารที่มีรสเผ็ด เพราะเวลาปั่นหากเกิดกรดจะทำให้แสบหน้าอกได้ ควรกินก่อนจะปั่น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายเรามีเวลาย่อยและดูดซึมมาใช้เป็นพลังงานได้ ทำให้ปั่นได้นานและลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้

ช่วงระหว่างปั่น
ควรเป็นอาหารประเภทที่ให้พลังงานได้รวดเร็ว อาจเป็นผลไม้อบแห้ง กล้วยตาก หรือพวก energy gel ต่างๆ รวมทั้งควรดื่มน้ำเป็นระยะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดน้ำจนเป็นตะคริวและให้ความสดชื่นมากขึ้นอีกด้วย และเลือกดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่เป็นระยะด้วย เพราะเกลือแร่ช่วยควบคุมการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ ไม่เป็นตะคริว หรือบาดเจ็บ แต่ไม่ดื่มในปริมาณที่มากเกินไป

หลังปั่น
จิบน้ำที่ไม่เย็นจัดและดื่มเกลือแร่เพื่อปรับสมดุลย์ในร่างกาย และเครื่องดื่มจำพวกโปรตีนสูงต่างๆ เพราะกล้ามเนื้อต้องการโปรตีนหลังการปั่นมานานนาน หลังจากนั้น 2-3 ชั่วโมง ให้ต่อด้วยโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อหมู หรือพวก คีนัว ถั่วเหลือง ที่เว้น 2-3 ชั่วโมงเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายจะแปลงคาร์โบไฮเดรตเป็นไกลโคเจนหรือพลังงานสำรองในร่างกายซึ่งไม่ทำให้อ้วน
กินดี ปั่นดี ร่างกายแข็งแรงและช่วยให้สนุกกับการปั่นมากขึ้นนะครับ

September 18, 2018 cyclinghub 0 Comment