ทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ LTHR

เลือกใช้แทนที่ maxHR ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่คิด

เลือกใช้แทนที่ maxHR ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่คิด

การหา FTP ด้วบการปั่น 30 นาที

วิธีหา FTP เพื่อนำไปฝึกซ้อมจักรยานอีกแบบที่อาจจะเหมาะกับคุณมากกว่า

วิธีหา FTP เพื่อนำไปฝึกซ้อมจักรยานอีกแบบที่อาจจะเหมาะกับคุณมากกว่า

Mental Stress เรื่องเพลียใจที่ส่งผลกับร่างกาย

ปัจจัยภายในที่ทำให้การฝึกซ้อมจักรยานไม่สามารถพัฒนาได้เท่าที่ควร

ปัจจัยภายในที่ทำให้การฝึกซ้อมจักรยานไม่สามารถพัฒนาได้เท่าที่ควร

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial